TARIFES

 

 

TARIFES 2017        
                     
Els preus no inclouen IVA                
                     
LLOGUER D'AMARRADORS                
          Transeünts(4)        
Eslora Mànega  Anual (3) Semestral (3) Mensual (3) dia t. baixa dia t. alta        
8 3 2.168,90 € 1.144,69 € 200,82 € 11,28 € 14,11 €        
10 3,5 2.625,07 € 1.388,91 € 244,27 € 16,45 € 20,58 €        
10 4 3.324,36 € 1.754,52 € 307,81 € 18,81 € 23,52 €        
12 4 4.094,45 € 2.166,35 € 381,01 € 21,50 € 28,21 €        
12 4,5 4.300,63 € 2.275,44 € 400,19 € 25,39 € 31,74 €        
14 4,5 5.278,97 € 2.786,12 € 488,79 € 29,62 € 37,03 €        
15 4,5 5.656,04 € 2.985,13 € 523,71 € 31,74 € 39,68 €        
15 4,7 5.763,65 € 3.041,93 € 533,67 € 33,15 € 41,46 €        
17 5 8.055,04 € 4.251,27 € 745,84 € 49,16 € 61,45 €        
20 5,6 8.630,71 € 4.555,10 € 799,14 € 52,67 € 65,85 €        
20 6 9.108,48 € 4.807,25 € 843,38 € 56,43 € 70,55 €        
22 6,5 10.854,28 € 5.728,65 € 1.005,03 € 67,23 € 84,07 €        
25 7 11.061,90 € 5.838,22 € 1.024,25 € 82,31 € 102,89 €        
30 8 14.155,48 € 7.470,95 € 1.310,69 € 112,88 € 141,10 €        
35 9 18.579,06 € 9.805,62 € 1.720,28 € 136,71 € 170,89 €        
40 10 23.592,46 € 12.451,58 € 2.184,49 € 173,60 € 217,00 €        
(1) Temporada  Baixa (Octubre - Març)  Temporada Alta (Abril a Setembre)          
(3) Aquestes tarifes no inclouen serveis de llum i d'aigua.         
(4) Les mides superiors a 30m no inclouen llum i aigua         
                     
LLOGUER DE PALLOLS                
                     
PALLOLS DIC RECER   Import            
Lloguer Mensual                    72,88 €            
Lloguer Semestral                  417,40 €            
Lloguer Anual                    795,05 €            
                     
                     
                     
ESCAR                  
                     
OPERACIONS MOVIMENTS TRAVELLIFT, GRUA             
de fins a  Moviment varada i/o botadura (1) <7 dies Estades T.A i T.B i > 7 T. B  (€/dia) (4) >7 dies Estades T.A (€/dia) (5) Canvi tacades (9) Trasllat  Asseg. Residus Moll <7 dies (€/dia)        (4) Moll >7 dies (€/dia)       (5)
  5,99                60,52 €                  4,54 €                    5,66 € (9) (12) (7) (8) 2,27 € 4,54 €
6 6,99 75,56 € 5,63 € 0,00 € (9) (12) (7) (8) 2,82 € 5,63 €
7 7,99 92,42 € 6,86 € 8,55 € (9) (12) (7) (8) 3,43 € 6,86 €
8 8,99 111,26 € 8,22 € 10,25 € 55,63 € (12) (7) (8) 4,11 € 8,22 €
9 9,99 132,30 € 9,73 € 12,13 € 66,15 € (12) (7) (8) 4,86 € 9,73 €
10 10,99 161,10 € 11,80 € 14,22 € 80,55 € (12) (7) (8) 6,18 € 12,36 €
11 11,99 188,06 € 13,71 € 16,51 € 94,03 € (12) (7) (8) 7,18 € 14,36 €
12 12,99 218,00 € 15,83 € 19,07 € 109,00 € (12) (7) (8) 8,29 € 16,58 €
13 13,99 239,26 € 18,15 € 21,86 € 119,63 € (12) (7) (8) 9,51 € 19,01 €
14 14,99 274,30 € 20,72 € 24,96 € 137,15 € (12) (7) (8) 10,85 € 21,70 €
15 15,99 313,09 € 23,52 € 28,34 € 156,54 € (12) (7) (8) 12,32 € 24,64 €
16 16,99 355,95 € 26,62 € 32,07 € 177,98 € (12) (7) (8) 12,86 € 25,73 €
17 17,99 403,29 € 30,02 € 36,17 € 201,64 € (12) (7) (8) 15,73 € 31,45 €
18 18,99 455,50 € 33,75 € 40,66 € 227,75 € (12) (7) (8) 17,68 € 35,36 €
19 19,99 495,95 € 34,84 € 41,63 € 247,98 € (12) (7) (8) 17,42 € 34,84 €
20 20,99 530,68 € 38,95 € 44,32 € 265,34 € (12) (7) (8) 19,47 € 38,95 €
21 21,99 624,62 € 43,46 € 49,46 € 312,31 € (12) (7) (8) 21,73 € 43,46 €
22 22,99 665,47 € 48,40 € 55,08 € 332,73 € (12) (7) (8) 24,20 € 48,40 €
23 23,99 780,17 € 53,77 € 61,19 € 390,09 € (12) (7) (8) 26,89 € 53,77 €
24 24,99 869,58 € 59,68 € 67,91 € 434,79 € (12) (7) (8) 29,84 € 59,68 €
25 25,99 967,69 € 66,08 € 75,20 € 483,84 € (12) (7) (8) 33,04 € 66,08 €
26 26,99 1.075,27 € 73,09 € 83,17 € 537,63 € (12) (7) (8) 36,54 € 73,09 €
(1)El Moviment compren l'avarada i/o la botadura o l'operació de camió. S'inclourà sempre tarifa 3.1.2 i 3.1.3 si correspon.  
(2) T.B. Temporada  Baixa (Octubre - Abril), T.A. Temporada Alta (Maig a Setembre)        
(3)Serveis d'electricitat i aigua no inclosos              
(4)  Els primers 7 dies naturals d'estada a varador             
(5) A partir del 8é dia natural.                
(7) Càlcul en base a la tarifa del punt 3.1.2              
(8) Càlcul en base a la tarifa del punt 3.1.3               
(9) Canvi de tacades no inclou suspensió. Per embarcacions de  menys de 7,99 mt. consultar preu.      
(11) Per a treballs tècnics especials en aigua consultar preus i condicions.          
(12) Càlcul en base a la tarifa del punt 3.1.6              
                     
                     
MARINA SECA ESTANTERIA                
de fins a   Anual Semestral Trimestral Mensual        
  6,99             1.610,82 €                841,65 €              424,99 €        143,05 €        
7 7,99             1.822,65 €                938,84 €              474,07 €        159,58 €        
                     
                     
ALTRES SERVEIS (1)                
            Import        
Hivernada esplanada (m2/mes)     8,33 €        
Atracament en sec amb remolc (mensual)      82,59 €        
Utilització de la rampa (pujada i baixada mateix dia)   14,46 €        
(1) Consultar condicions dels serveis